Primarul

Primar: Aurica URÎTU,
telefon de contact: (+373 248)55 – 236
zile de primire: luni, joi