Category Archives: Proiecte de decizii

PROIECT DE DECIZIE

Cu privire la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare prin atribuirea direct[ a contractului de delegare a gestiunii.