Biblioteca

Satul dispune de o bibliotecă publică, amplasată în clădirea Casei de Cultură. Starea tehnică a încăperii bibliotecii este satisfăcătoare. Agentul termic este furnizat de la sistemul de încălzire pe bază de gaz natural. Suplinirea fondului de cărţi, se face anual, iar dotarea instituţiei publice cu calculatoare conectate la reţeaua Internet şi mobilier nou, precum şi lansarea serviciilor multimedia (IT) nu a fost înfăptuită.